คลินิกชุมชนเวชกรรม สุขุมวิท 12 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กรุงเทพมหานคร

บริการยุติการตั้งครรภ์ ด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ

เป็นคลินิกในเครือข่ายอาสา RSA ดำเนินการโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ

ให้บริการเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ได้ในภายวันเดียวโดยไม่ต้องพักค้าง ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

มีค่าบริการ 6,000 บาท
*กรณีใช้ยาชามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.30 น.