คลินิกเวชกรรมหมอวิเชียร 2 จังหวัดเพชรบุรี

คลินิกเวชกรรมหมอวิเชียร 2 จังหวัดเพชรบุรี บริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเป็นคลินิกในเครือข่าย RSA

วิธีการรักษา และค่าใช้จ่าย

  • การใช้ยา น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ค่าบริการ 5,500 บาท  (รวมค่าตรวจอัลตราซาวด์เพื่อติดตามการรักษาภายใน 5 วัน)
  • การดูดสุญญากาศ น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ค่าบริการ 6,500 บาท (รวมค่าตรวจอัลตราซาวด์หลังรักษารวมยาปฏิชีวนะที่ต้องใช้) เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

เวลาเปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ (เช้า 9.30-12.30 น.)
เย็น 17.00-18.45 น.
หยุดวันอาทิตย์