คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศาสตร์และนรีเวชวิทยา นายแพทย์วรชาติ

Summary

  • admin
  • CategoryRSA Prompt
  • Location นครราชสีมา

    Details

  • Website :
  • Email :
  • Address : เลขที่ 22 หมู่ 19 ถนน ท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • Contact Phone 1 :
  • Contact Phone 2 :

Amenities

ดูดสุญญากาศ (MVA)
ยายุติการตั้งครรภ์ (MA)

Description

นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศาสตร์และนรีเวชวิทยา นายแพทย์วรชาติ
เลขที่ใบอนุญาต : 30102000761

อายุครรภ์ : ต่ำกว่า 24 สัปดาห์ (มากกว่า 12 สัปดาห์ติตต่อ สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663)
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. และ เวลา 17.00 – 19.00 น. **อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามล่วงหน้า เพื่อทำการนัดหมาย**

วิธีการ ค่าใช้จ่าย : วิธีการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (M-TOP) และใช้เครื่องมือในการยุติการตั้งครรภ์ (S-TOP)
– ใช้วิธีการจ่ายยายุติการตั้งครรภ์ และยาฝังคุมกำเนิดไปปลายทางพร้อมคู่มือการใช้ยา เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อผู้รับบริการ และติดตามดูแลระหว่างการใช้ยายุติการตั้งครรภ์
– โดยผู้รับบริการทุกรายต้องติดต่อกับแพทย์โดยตรงผ่านไลน์ และเบอร์โทรศัพท์
– หลังยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการคุมกำเนิด 100%
(ตามข้อบ่งชี้ทางกฎหมาย และดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้บริการ)

ข้อตกลงเบื้องต้นในการการใช้ยาเองทึ่บ้าน

ค่าบริการในการส่งยาไปให้ที่บ้าน 5,500 บาท ทุกสิทธิ์ ไม่เกี่ยวกับการคุมกำเนิด (แต่ทุกราย ต้องห้ามท้องไม่พร้อมใน 3 ปี)

มีโอกาสยุติการตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ 5-10% ซึ่งถ้าไม่แท้ง ภายใน 15.00 น. ของวันที่ใช้ยาชุดที่ 2 ต้องเดินทางมาหาหมอที่ คลินิกที่พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันรุ่งขึ้น
โดยต้องต้องมีการเสียค่าบริการใหม่ 4,000 บาท แต่ถ้ามาหลังจากนั้น ค่าบริการจะคิดใหม่ตามอายุครรภ์ ณ. วันที่มาพบหมอ

(การพิจารณาส่งยาให้ที่บ้าน ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ)

เงื่อนไขการรับบริการและค่าบริการของคลินิกนายแพทย์วรชาติ
ขึ้นกับข้อมูลทึ่ส่งให้แพทย์ 20 ข้อเป็นสำคัญ (จากการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม RSA Prompt) ตามนโยบายคลินิก “ถ้ายุติต้องปลอดภัย ถ้าท้องต่อไปต้องมีคุณภาพ”

Location

StreetView